Test av program

SIE-Gruppen genomför inga tester av medlemsföretagens programprodukter. Som medlem kan man deklarera sitt program som godkänt program. Kontakta SIE-gruppen om du är intresserad av att få ditt program godkänt.

Testfiler

Det finns testfiler för samtliga godkända program. Du hittar dessa genom att klicka på ett programnamn på sidan ”Godkända program” och kommer då till en sida då du kan ladda ner exempelfiler för de typer av SIE-filer som detta program stödjer.
Klickar du exempelvis på Hogia Affärssystem öppnas en ny sida och lite längre ned på denna sida under rubriken ”Programmet kan hantera följande SIE-format” kan du, via länkarna till höger, ladda ner testfiler för detta program. Detta går att göra för samtliga godkända program.

Godkännandets varaktighet

SIE-Gruppen publicerar en lista över godkända program. I denna anges versionsnummer vid senaste deklarering, samt vilka format som stöds. Programtillverkaren ska meddela SIE-Gruppen om det registrerade stödet för SIE-filer upphör delvis eller i sin helhet.

Ett godkännande kan omedelbart återkallas om det visar sig att programmets stöd för SIE-filer inte längre motsvarar de uppgifter som lämnats i samband med godkännandet.

Programtillverkare som lämnar vilseledande eller grovt oriktiga uppgifter kan bli föremål för disciplinär prövning enligt SIE-Gruppens stadgar.

Endast program från medlemsföretag kan blir godkända och medtas på SIE-Gruppens lista över godkända program.

Användning av SIE-Gruppens logotyp

Godkännandet ger programtillverkaren rätt att utnyttja SIE-gruppens logotyp i samband med marknadsföring av det godkända programmet. Direkt under logotypen skall anges vilka filtyper som programmet blivit godkänt för. Om programmet är godkänt för läsning av en viss filtyp anges ett L efter typnumret.

Användning av SIE-Gruppens logotyp förutsätter medlemskap i föreningen.

Exempel:
1, 2, 4, 4L betyder att programmet skriver filer enligt typ 1, 2 och 4, samt läser filer enligt typ 4.

Är du ännu inte medlem – skicka in medlemsansökan nedan.

Ansök om medlemskap i SIE-Gruppen