Program

SIE-Gruppens medlemmar kan deklarera sina program som certifierade med avseende på SIE-funktion. I tabellen nedan framgår vilka program som har certifierats och för vilka SIE-format de blivit godkända.
Om du har problem med SIE-funktionen i något program ska du kontakta programmets tillverkare. Du kan klicka på tillverkarens namn nedan för att se ytterligare kontaktuppgifter.

Läs mer om test av program »

Anmäl klagomål på program »