Medlemsansökan

För att bli medlem i SIE-Gruppen fyller du i och skickar in nedanståede medlemsansökan. Ansökan behandlas av styrelsen som sammanträder ca en gång i månaden.

Välkommen med din ansökan!

Medlemsuppgifter:
Företag:  
Adress:   Telefon:  
Postnummer:   Fax:  
Postadress:   Epost:  
Organisationnummer:   Webbadress:  
 


Medlems- och serviceavgift

En årlig medlemsavgift utgår med 250 kr.

Serviceavgift utgår med 0,08 % av medlemsföretagets omsättning, dock lägst 2 500 kr och högst ett halvt basbelopp. Som omsättning räknas senaste till PRV inrapporterade omsättning. För nystartade företag beräknas serviceavgiften på uppskattad omsättning för verksamhetsåret. Medlemsorganisationer och myndigheter 7 500 kronor.

Redovisnings- och revisionsbyråer erlägger minimiavgift. Företag med speciella skäl kan efter styrelsens prövning erhålla en serviceavgift baserad på ett reducerat avgiftsunderlag. Sådana speciella skäl kan vara:

  • Om en mycket stor del av omsättningen hänför sig till icke SIE-relaterade produkter eller tjänster.
  • Om merparten av omsättningen avser försäljning till ett distributions- eller försäljnings­företag vars omsättning är avgiftsgrundande för SIE.

Har du ytterligare frågor om medlemskapet är du välkommen att höra av dig till ekonomi@sie.se.