Företagsnamn:  SoftOne Application AB
Ansvarig Support
Namn:   Namn:  
Telefonnr:   Telefonnr:  
E-mail: E-mail:
Produkt som ska deklareras för SIE stöd:
Produktnamn:
Produktversion:
Produkttyp:

Programmet kan hantera följande SIE format

För att följa SIE standarden krävs att programmet exporterar alla obligatoriska fält för SIE fils typen och i övrigt följer standarden. Markera endast de SIE filtyper som hanteras av programmet.

Deklarationen avser hantering av:
Skriver Läser     Exempelfil  
1.SE Årssaldon SIE1.SE
2.SE Periodsaldon SIE2.SE
3.SE Objektsaldon SIE3.SE
4.SE Transaktioner SIE4.SE
4I.SI Export av enstaka transaktioner SIE4.SE

Verifikationsserier och objektshantering, import

För att ge användare en möjlighet att kontrollera hur verifikationsserier och objekt hanteras i filen vill vi erbjuda information på hemsidan om hur verifikationsserier och objekt definieras i SIE filen från programmet. Markera de alternativ som stämmer med ert program, ett, två eller alla alternativ.

Verifikationsserier Import
Typ Från Till Kommentar/begränsningar
Bokstäver
Siffror
Alfanumeriskt    
Objekt Import
Bokstäver
Siffror
Alfanumeriskt    

Verifikationsserier och objektshantering, export

Verifikationsserier Export
Typ Från Till Kommentar/begränsningar
Bokstäver
Siffror
Alfanumeriskt    
Objekt Export
Bokstäver
Siffror
Alfanumeriskt    

Utökade posttyper

År 2008 uppdaterades SIE-filformatet. I samband med detta utökades standarden med fyra nya posttyper (samtliga är dock frivilliga). Markera de posttyper ditt program hanterar.

Typ Beskrivning Import Export
#FTYP Företagstyp
#VALUTA Valutakod
#RTRANS Tillagda verifikationsrader
#BTRANS Borttagna verifikationsrader

Övrigt, utöver deklaration

Här kan du ange ytterligare information om SIE-hanteringen i ditt program.

Kommentar