Företagsnamn:  Hogia Business Products AB
Ansvarig Support
Namn:   Namn:  
Telefonnr:   Telefonnr:  
E-mail: E-mail:
Produkt som ska deklareras för SIE stöd:
Produktnamn:
Produktversion:
Produkttyp:

Programmet kan hantera följande SIE format

För att följa SIE standarden krävs att programmet exporterar alla obligatoriska fält för SIE fils typen och i övrigt följer standarden. Markera endast de SIE filtyper som hanteras av programmet.

Deklarationen avser hantering av:
Skriver Läser     Exempelfil  
1.SE Årssaldon HAS1_1412.se
2.SE Periodsaldon HAS2_1412.se
3.SE Objektsaldon HAS3_1412.se
4.SE Transaktioner HAS4E_1412.Se
4I.SI Export av enstaka transaktioner HAS4i_1412.si

Verifikationsserier och objektshantering, import

För att ge användare en möjlighet att kontrollera hur verifikationsserier och objekt hanteras i filen vill vi erbjuda information på hemsidan om hur verifikationsserier och objekt definieras i SIE filen från programmet. Markera de alternativ som stämmer med ert program, ett, två eller alla alternativ.

Verifikationsserier Import
Typ Från Till Kommentar/begränsningar
Bokstäver
Siffror
Alfanumeriskt    
Objekt Import
Bokstäver
Siffror
Alfanumeriskt    

Verifikationsserier och objektshantering, export

Verifikationsserier Export
Typ Från Till Kommentar/begränsningar
Bokstäver
Siffror
Alfanumeriskt    
Objekt Export
Bokstäver
Siffror
Alfanumeriskt    

Utökade posttyper

År 2008 uppdaterades SIE-filformatet. I samband med detta utökades standarden med fyra nya posttyper (samtliga är dock frivilliga). Markera de posttyper ditt program hanterar.

Typ Beskrivning Import Export
#FTYP Företagstyp
#VALUTA Valutakod
#RTRANS Tillagda verifikationsrader
#BTRANS Borttagna verifikationsrader

Övrigt, utöver deklaration

Här kan du ange ytterligare information om SIE-hanteringen i ditt program.

Kommentar