Företagsnamn:  Hogia Business Products AB
Ansvarig Support
Namn:   Namn:  
Telefonnr:   Telefonnr:  
E-mail: E-mail:
Produkt som ska deklareras för SIE stöd:
Produktnamn:
Produktversion:
Produkttyp:

Programmet kan hantera följande SIE format

För att följa SIE standarden krävs att programmet exporterar alla obligatoriska fält för SIE fils typen och i övrigt följer standarden. Markera endast de SIE filtyper som hanteras av programmet.

Deklarationen avser hantering av:
Skriver Läser     Exempelfil  
1.SE Årssaldon HAS1_1412.se
2.SE Periodsaldon HAS2_1412.se
3.SE Objektsaldon HAS3_1412.se
4.SE Transaktioner HAS4E_1412.Se
4I.SI Export av enstaka transaktioner HAS4i_1412.si

Verifikationsserier och objektshantering, import

För att ge användare en möjlighet att kontrollera hur verifikationsserier och objekt hanteras i filen vill vi erbjuda information på hemsidan om hur verifikationsserier och objekt definieras i SIE filen från programmet. Markera de alternativ som stämmer med ert program, ett, två eller alla alternativ.

Verifikationsserier Import
Typ Från Till Kommentar/begränsningar
Bokstäver
Siffror
Alfanumeriskt    
Objekt Import
Bokstäver
Siffror
Alfanumeriskt    

Verifikationsserier och objektshantering, export

Verifikationsserier Export
Typ Från Till Kommentar/begränsningar
Bokstäver
Siffror
Alfanumeriskt    
Objekt Export
Bokstäver
Siffror
Alfanumeriskt    

Utökade posttyper

År 2008 uppdaterades SIE-filformatet. I samband med detta utökades standarden med fyra nya posttyper (samtliga är dock frivilliga). Markera de posttyper ditt program hanterar.

Typ Beskrivning Import Export
#FTYP Företagstyp
#VALUTA Valutakod
#RTRANS Tillagda verifikationsrader
#BTRANS Borttagna verifikationsrader

Övrigt, utöver deklaration

Här kan du ange ytterligare information om SIE-hanteringen i ditt program.

Kommentar

Förutsättning för deklaration av programmet på SIE-gruppens hemsida.

Programmet kommer inte att deklareras på SIE-gruppens hemsida för än deklarationen är underskriven och inlämnad till SIE-gruppen. I samband med att deklarationen skickas in ska testfil från programmet skickas till SIE gruppen. När underskriven deklaration och testfil finns tillgängligt hos SIE gruppen kommer programmet att deklareras som godkänt enligt SIE-standarden på SIE gruppens hemsida.