Aktuellt

Föreningen SIE Gruppen firade 25 år 2017.

Föreningen SIE Gruppen bildades 1992-06-01

Vi är stolta över att SIE formatet fått så stor betydelse för ekonomirapportering
i Sverige och att vi varit ledande, mycket tack vare den svenska standarden för BAS kontoplanen.