Kallelse/inbjudan till SIE-Gruppens årsmöte 2017

Dags för årsmöte. Reservera tiden!

Kallelse/inbjudan till SIE-Gruppens årsmöte 2017

Härmed kallas till årsmöte i Föreningen SIE-Gruppen.

Årsmötet kommer att hållas tisdagen den 9 maj kl. 9:30 – 15:00, på Radisson Blue
Royal Viking Hotel, Stockholm. (Ingång höger sida om Centralstationen). Lokal
Scorpio. Lunch ingår.

Särskild kallelse utgår till medlemmar.
Sista anmälningsdag 3 maj. Ange i anmälan om du önskar lunch.
Anmälan till e-post ekonomi@sie.se

Välkommen