Integration

SIE kan användas för att utbyta data mellan olika program i din egen dator, men också för att skicka data mellan företag.