Aktuellt

Föreningen SIE Gruppen 25 år
Föreningen SIE Gruppen bildades 1992-06-01
Vi firar 25 års jubileum 2017
Vi är stolta över att SIE formatet fått så stor betydelse för ekonomirapportering
i Sverige och att vi varit ledande, mycket tack vare den svenska standarden för BAS kontoplanen.

Årsmöte 7/5 -2019 10-14.30 inkl. lunch

Årsmöte 7/5 -2019 10-14.30 med lunch kl. 12.00-13.00 lunch. Radisson Blu Viking Hotel, Stockholm. Kallelse kommer.

En bit in i 2019 kommer SIE-Gruppen lansera ”SIE-Faktura”. En stark och tydlig trend är att pappersfakturorna ersätts av e-postade digitala fakturor i PDF format.

Testprogrammet för SIE 4 på vår hemsida har uppdaterats till senaste version.

Vår hemsida kommer att förnyas under 2019.

SIE-Gruppen kommer att jobba aktivt med att få formatet godkänt för arkivering både hos myndigheter såväl som företag. Detta kräver lagändringar som ett mål att arbeta mot.