Aktuellt

Föreningen SIE Gruppen 25 år
Föreningen SIE Gruppen bildades 1992-06-01
Vi firar 25 års jubileum 2017
Vi är stolta över att SIE formatet fått så stor betydelse för ekonomirapportering
i Sverige och att vi varit ledande, mycket tack vare den svenska standarden för BAS kontoplanen.

SIE-Faktura

En bit in i 2019 kommer SIE-Gruppen lansera ”SIE-Faktura”. En stark och tydlig trend är att pappersfakturorna ersätts av e-postade digitala fakturor i PDF format.

Testprogrammet för SIE 4 på vår hemsida är på gång att uppdateras.

Vår hemsida kommer att förnyas under 2019.

SIE-Gruppen kommer att jobba aktivt med att få formatet godkänt för arkivering både hos myndigheter såväl som företag. Detta kräver lagändringar som ett mål att arbeta mot.

Vi önskar alla en GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR