Aktuellt

Föreningen SIE Gruppen 25 år
Föreningen SIE Gruppen bildades 1992-06-01
Vi firar 25 års jubileum 2017
Vi är stolta över att SIE formatet fått så stor betydelse för ekonomirapportering
i Sverige och att vi varit ledande, mycket tack vare den svenska standarden för BAS kontoplanen.