SIE

SIE-formatet är en öppen standard framtagen för att enkelt kunna flytta redovisningsdata mellan olika programvaror oavsett från vilken programvaruleverantör som programmet kommer ifrån.

Integration

SIE kan användas för att utbyta data mellan olika program i din egen dator, men också för att skicka data mellan företag.

Öppet format

Formatbeskrivningen är öppen för alla att använda men enbart medlemmars programvaror i SIE-föreningen kan bli godkända.